Živa zajednica (Lebendige Gemeinde)

Živa zajednica je glasilo hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koje od rujna 1978. izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.
Dobila je naziv po živoj vjerskoj zajednici Hrvata katolika u Njemačkoj.


Die Zeitschrift der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland Živa zajednica wird seit September 1978 vom Büro für Kroatenseelsorge in Frankfurt am Main herausgegeben.
Der Name der Zeitschrift hat ihren Ursprung in der lebendigen Glaubensgemeinschaft der kroatischen Katholiken in Deutschland.